Zorg en welzijn, het is een vitale sector in onze maatschappij. Een sector die door moeten draaien, wat er ook gebeurt. De vraag naar zorg groeit, bijvoorbeeld omdat mensen ouder worden of langer thuis blijven wonen. En tegelijkertijd zien we minder aanwas van onderaf. Dat zet de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Een ontwikkeling die onder andere vraagt om rigoureuze en onconventionele oplossingen van het personeelsprobleem.

Er optimaal zijn voor anderen

En daar denkt het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg graag over mee. Samen met jou kijken we naar creatieve mogelijkheden of nieuwe functies en zoeken we naar passend personeel. Want als de werkdruk afneemt en er meer (ondersteunende) collega’s beschikbaar zijn, dan komt dit de kwaliteit van de zorg ten goede, wordt inclusie op de werkvloer normaal, verkorten we wachtlijsten én is er meer aandacht voor de individuele patiënt. En dat laatste is precies wat medewerkers met een zorghart willen; er optimaal zijn voor anderen!

Hoe we dat doen?

  • We brengen ondersteunende of uitvoerende taken van (medisch) personeel in kaart. Met deze informatie kunnen organisaties werk anders inrichten, waardoor medewerkers meer tijd hebben om hun vak uit te oefenen. Tegelijkertijd ontstaat er zo ruimte voor minder vakgerichte werkzoekenden om aan de slag te gaan in de zorg- en welzijnssector. Dat doen we met behulp van de methodiek ‘bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie’.
  • We enthousiasmeren mensen voor het werken in de zorg door functies, werkzaamheden, (interne) opleidingskansen of interessante regelingen uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten of individuele gesprekken.
  • We leveren een maatwerktraject op het gebied van werving en selectie.
  • We maken inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn op het gebied van leer-werktrajecten. Dat doen we in nauwe samenwerking met regionale opleiders en het leerwerkloket.
  • We bekijken samen met jou hoe we mensen kunnen informeren over de sector. Denk bijvoorbeeld aan de gezamenlijke organisatie van een banenmarkt.
  • We inventariseren of er personeelsmogelijkheden zijn over lands- en provinciegrenzen of vanuit andere sectoren.
  • We bundelen krachten en werken bijvoorbeeld nauw samen met HR- en opleidingsadviseurs of eventuele flexpartners.

Wil jij je maatschappelijke rol vergroten door meer diversiteit op de werkvloer? En kun jij wel een extra medewerker gebruiken als bedrijf in de belangrijke zorg- en welzijnssector? Schroom dan niet om de telefoon te pakken; in een vrijblijvend gesprek maken we graag duidelijk wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Accountmanagers Zorg & welzijn

naar alle contactpersonen
Sandra Yeardley
Adviseur werkgeversdiensten SROI gemeente Venray
Carol Goossens
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo
Marion Brouwers
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo
Monique Muijsers
Adviseur werkgeversdiensten UWV Noord-Limburg