Ongeveer 1 op de 12 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Met het breed offensief neemt het kabinet maatregelen om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Het kabinet heeft hiervoor 53 miljoen euro vrijgemaakt.

Doelen van het breed offensief:

Het Breed offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Doelen van de maatregelen uit het Breed offensief zijn:

  • Het makkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen
  • Mensen met een arbeidsbeperking voor langere tijd aan het werk krijgen
  • Zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker vinden

Maatregelen uit het breed offensief:

Het wetsvoorstel Breed offensief bevat maatregelen per 1 juli 2023 om:

  • De loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet voor werkgevers makkelijker te krijgen
  • Hulp op maat aan te vragen voor de werknemer
  • Meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken

Wil je weten wat de maatregelen Breed offensief voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
Neem contact op met de accountmanager van jouw gemeente of bekijk de factsheet Breed offensief voor meer informatie.

Accountmanagers Breed offensief

naar alle contactpersonen
Carol Goossens
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo

Specialisatie: banenafspraak en participatiewet

Miranda Niessen
Consulent re-integratie Gemeente Bergen (L)
Mieke Thijssen
Bedrijvencontactfunctionaris arbeidsmarkt en onderwijs Gemeente Gennep

Specialisatie: Stimuleren en faciliteren van duurzame samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente Gennep

Sandra Yeardley
Adviseur werkgeversdiensten SROI gemeente Venray

Specialisatie: Inclusieve arbeidsorganisatie, participatiewet en WSW, loonwaarde expert

Marion Brouwers
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo

Specialisatie: Harrie Helpt training

Mieke de Boer – Hoenselaar
Consulent re-integratie Doelmatigheid Gemeente Bergen (L)
Emilia Saelmans
Accountmanager Gemeente Peel en Maas

Specialisatie: Bemiddeling statushouders

Jessica de Greef – van Tol
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo

Specialisatie: bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie, statushouders