Overheidsorganisaties en bedrijven in de zakelijke dienstverlening hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Van veranderende wet- en regelgeving waar bedrijven aan moeten voldoen tot bescherming van klantgegevens en van duurzaam ondernemen tot sturing geven op beleid of het delen van kennis en informatie… Maar met welke overheidsorganisatie of zakelijk dienstverlener je ook te maken hebt; allemaal hebben ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden in het werklandschap van nu.

Zoeken naar creatieve personeels oplossingen

WerkgeversServicepunt Noord-Limburg helpt daarbij. Samen met bijvoorbeeld gemeenten, scholen, woningcorporaties, hulpdiensten, banken, Waterschap, ziekenhuizen of de Belastingdienst zoeken we naar creatieve personeelsoplossingen. Enerzijds om invulling te geven aan de banenafspraak en zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten, anderzijds om weerstand te bieden aan de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Hoe wij dat doen?

  • We delen informatie over de participatiewet.
  • We helpen je invulling te geven aan de banenafspraak.
  • We gaan met je in gesprek en kijken of werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen creëren.
  • We maken je wegwijs in het landschap van regelingen en subsidies.
  • We leggen verbindingen, bijvoorbeeld tussen overheidsorganisaties, bedrijven en onderwijs.
  • We laten je zien hoe iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt specifieke functietaken naar behoren kan uitvoeren.
  • We werken samen met je HR- of P&O -afdeling, als daar behoefte aan is.

Wil jij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en een waardevolle invulling geven aan de banenafspraak? Neem dan contact op met WerkgeversServicepunt Noord-Limburg. Samen zoeken we naar creatieve personeelsoplossingen!

Accountmanagers Overheid & zakelijke dienstverlening

naar alle contactpersonen
Sandra Yeardley
Adviseur werkgeversdiensten SROI gemeente Venray
Cindy Vernes
Senior adviseur werkgeversdiensten UWV Noord-Limburg
Monique Muijsers
Adviseur werkgeversdiensten UWV Noord-Limburg
Chantalle Franken
Adviseur werkgeversdiensten UWV Noord-Limburg