Sinds 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de vroegere Wajong, WsW en Wwb en helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan.

Om te voldoen aan deze wet hebben werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid met elkaar afgesproken om tot 2026 125.000 nieuwe werkplekken te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven met 25 of meer werknemers zijn verplicht om invulling te geven aan de onderlinge overeenkomst, die ook wel de banenafspraak wordt genoemd.

Het aan de slag gaan met de participatiewet en banenafspraak roept vragen op bij werkgevers:

  • Hoe ga ik als organisatie invulling geven aan de banenafspraak?
  • Hoe weet ik of een sollicitant een arbeidsbeperking heeft?
  • Op welke manier kan iemand met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt de taken horend bij het functieprofiel naar behoren uitvoeren?
  • Zijn er regelingen of subsidies waar ik gebruik van kan maken?
  • Hoe gaat het verder als ik iemand vanuit de banenafspraak heb aangenomen?
Werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze gespecialiseerde accountmanagers beantwoorden jouw vragen graag en ondersteunen je om het traject te laten slagen.

Neem contact met ons op

Accountmanagers Banenafspraak & participatiewet

naar alle contactpersonen
Ruud Rokx
Accountmanager WAA groep Venlo
Sandra Yeardley
Adviseur werkgeversdiensten SROI gemeente Venray

Specialisatie: Inclusieve arbeidsorganisatie, participatiewet en WSW, loonwaarde expert

Carol Goossens
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo

Specialisatie: banenafspraak en participatiewet

Funs Ewals
Doelmatigheidsconsulent Gemeente Venlo
Marion Brouwers
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo

Specialisatie: Harrie Helpt training & BUDDIE® training

Mieke Thijssen
Bedrijvencontactfunctionaris arbeidsmarkt en onderwijs Gemeente Gennep

Specialisatie: Stimuleren en faciliteren van duurzame samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente Gennep

Freek van den Kroonenberg
Jobcoach gemeente Venlo
Emilia Saelmans
Accountmanager Gemeente Peel en Maas

Specialisatie: Bemiddeling statushouders

Wouter Nagelhout
Re-integratieconsulent INTOS Gennep

Specialisatie: Logistiek