Arbeidsorganisaties staan door technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen voor grote personeelsuitdagingen, in alle sectoren is schaarste. Maar er is vooral vraag naar vakmensen en professionals in de techniek, zorg, onderwijs, ICT en financiële dienstverlening. En dat zal naar verwachting de komende jaren zo blijven aangezien nieuwe aanwas minimaal is.

Optimale inzet?
Onze ervaring leert echter dat bestaande vakmensen en professionals veelal niet optimaal ingezet worden op hun kernkwaliteiten. Naast hun hoofdwerkzaamheden, zijn zij kostbare tijd kwijt aan ondersteunende taken. Met andere woorden; een functie bestaat bijna altijd uit taken die ook door anderen uitgevoerd kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het talent van werkzoekenden onbenut, omdat werk zo georganiseerd is dat zij niet aan de gestelde eisen voldoen.

Werk anders organiseren
Door werk methodisch en in samenspraak met betrokkenen anders en beter te organiseren kan werkdruk en schaarste aan personeel opgelost worden. Vakmensen en professionals richten zich op hun kerntaken, waardoor er ruimte voor instap- en ontwikkelbanen ontstaat. Dat biedt kansen voor werkzoekenden én interne doorgroeimogelijkheden voor werkenden.

Personele uitdagingen
Heeft jouw organisatie personele uitdagingen zoals onvervulbare vacatures, hoge werkdruk of heb je moeite met duurzame inzetbaarheid? Of wil je de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderzoeken? Dan adviseren wij je graag om anders naar werk te kijken! Met de methodiek ‘inclusief herontwerp van werkprocessen’ van Centrum Inclusieve arbeidsorganisatie (CIAO) regelen we processen anders in en passen we functiedifferentiatie toe. Hierdoor wordt capaciteit binnen de organisatie én nieuw talent optimaal benut. CIAO is een instituut van de Universiteit Maastricht dat in samenwerking met UWV is opgericht.

Anders naar werk kijken?

We onderzoeken graag samen met jou de mogelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten in je bedrijf.

Neem contact met ons op

Accountmanagers Inclusieve arbeidsorganisatie

naar alle contactpersonen
Sandra Yeardley
Adviseur werkgeversdiensten SROI gemeente Venray

Specialisatie: Inclusieve arbeidsorganisatie, participatiewet en WSW, loonwaarde expert

Cindy Vernes
Senior adviseur werkgeversdiensten UWV Noord-Limburg

Specialisatie: Regionale arbeidsmarktinformatie, agro & food, groen, zakelijke dienstverlening, ICT, onderwijs & overheid, inclusieve arbeidsorganisatie

Jessica de Greef – van Tol
Adviseur werkgeversdiensten gemeente Venlo

Specialisatie: bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie, statushouders