Scholing is belangrijker dan ooit. Niet alleen om bestaande medewerkers zich hun leven lang te laten ontwikkelen en zo binding met het bedrijf waarvoor ze werken te creëren. Maar meer nog om in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt. Voor een groot aantal openstaande vacatures zijn nu namelijk niet de juiste mensen voorhanden. Het investeren in kennis of intern opleiden van werkzoekenden stoomt mensen klaar voor functies die nu niet of nauwelijks ingevuld kunnen worden.

Leerwerkloket Noord-Limburg

Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid door Nederland en elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, mbo-instellingen en UWV. Ook onze regio heeft een Leerwerkloket. Het Leerwerkloket Noord-Limburg helpt bij de ontwikkeling en het opleiden van (potentiële) werknemers. Zij geven namelijk scholings- en loopbaanbadvies in de regio. Het Leerwerkloket weet hoe je leren en werken kunt combineren en brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar.

Scholieren, werkzoekenden, werkenden en werkgevers kunnen bij het Leerwerkloket aankloppen voor onder andere:

 • Leerwerktrajecten
 • Hulp bij het opstellen of checken van een cv
 • Groepsvoorlichting
 • Branche opleidingen
 • BBL-opleidingen
 • Financiële regelingen
 • Informatie over arbeidsmarkt en opleidingen
 • Om- en bijscholing
 • Loopbaanoriëntatie
 • Taal op de werkvloer
 • Competentietesten
 • Praktijkleren met praktijkverklaring

Praktijkleren met praktijkverklaring
De laatste uit het rijtje, praktijkleren, is nog relatief nieuw in de wereld van ontwikkeling. Leerwerkloket Noord-Limburg nam in 2019 deel aan een landelijke pilot en verzorgt sindsdien de coördinatie van het praktijkleren in de regio. Praktijkleren is een laagdrempelige vorm van vakgerichte scholing. Deelnemers leren in de praktijk bij een erkend leerbedrijf werkprocessen te beheersen en kunnen daarmee een ‘Praktijkverklaring mbo’ verwerven. Ook een route tot certificaat of diploma behoort tot de mogelijkheden. Dit kan mensen helpen zich verder te ontwikkelen tot duurzaam inzetbare werknemers. De doelgroep bestaat uit werkenden en werkzoekenden, met of zonder startkwalificatie. Mensen voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. De invulling van praktijkleren met de praktijkverklaring is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Voor de werkprocessen die de deelnemer heeft leren uitvoeren ontvangt hij of zij een praktijkverklaring. Kandidaten starten bij verschillende werkgevers, variërend van horecagelegenheden tot garages en logistieke dienstverleners.

Hoe werkt het?
Als werkgever kun je je huidige werknemers en/of werkzoekenden een praktijkleerroute op maat aanbieden binnen je bedrijf. Wij kijken, samen met SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), of een leerroute binnen jouw bedrijf mogelijk is. Het bedrijf moet bijvoorbeeld een erkend leerbedrijf zijn en beschikken over een vakbekwame praktijkopleider die de deelnemer op de werkvloer kan opleiden. Er zijn indien gewenst ook trainingsmogelijkheden om van je medewerker een succesvolle begeleider te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Harrie Helpt training. Een regionale onderwijsinstelling zorgt voor de praktijkstagebegeleiding; zij zijn de deskundigen op het gebied van onderwijs en weten aan welke norm taken moeten voldoen. Zo dragen we samen zorg voor kwaliteit. Na afronding van het traject ontvangt de kandidaat een ‘Praktijkverklaring mbo’; een door het ministerie, werkgevers en brancheorganisaties aanvaarde erkenning van de praktijkvaardigheden.

De kosten voor deelname aan een praktijkleerroute worden op dit moment door de regionale samenwerking van het Leerwerkloket gedragen. Wel vergt het inzet en de juiste mindset van een bedrijf om mensen toekomstproof te willen maken. Je investeert in talent en je organisatie wordt een erkend leerbedrijf. Je helpt mensen om zich verder te ontwikkelen binnen je bedrijf en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Maar meedoen aan de praktijkleerroute heeft ook voordelen voor jezelf! Je vergroot het regionale arbeidspotentieel waardoor je sneller iemand vindt om openstaande vacatures in te vullen.

"Scholing is belangrijker dan ooit."

Accountmanagers Leren & ontwikkelen

naar alle contactpersonen